Välkommen till Fastighetsexpo

Om mässan

13 februari 2020

FastighetsExpo är en arbetsmarknadsdag och rekryteringsmässa för de två fastighetsvetenskapliga programmen, fastighetsförmedling och fastighetsföretagande 180hp på Malmö universitet. Det är således en nischad mässa för mäkleribyråer och fastighetsbolag, och samtliga delar i branscherna. Mässan går i Malmö universitets regi och det är också i universitets nya lokaler Niagara vid Universitetsholmen som den årligen påträffas.

Företag ställer ut på mässan med hjälp av montrar, beroende på vilket paket så är monterstorleken också olika. Förutom att synas och marknadsföra sig i en betydande miljö, är huvudsyftet för dagen – rekrytering. Praktik, extrajobb, kommande sommartjänster är i strålkastarljuset men det kan också vara områden i bolaget som är outforskade och som kan vara ett lämpligt ämne för en C-uppsats. Det är inte för intet som FastighetsExpo ofta benämns som möjligheternas mässa, där det är företagen själva som sätter begränsningarna.

Malmö universitets grundtankar är att skolan skall genom kunskap och engagemang bidra till ett gott samarbete mellan studenter och arbetsliv. Som en konsekvens av det bildades FastighetsExpo vars syfte är att interagera näringsliv inom ovan branscher med studenter från respektive utbildning i hopp om att skapa betydande möten.

Tidigare har projektet varit en del av Studentkåren på Malmö universitet, men har kommit att bli en egen fristående organisation utan vinstdrivande intresse. FastighetsExpo anordnas ideellt av en hårt arbetande projektgrupp som består av studenter ifrån de två de berörda programmen nedan vid Malmö universitet.

Kort beskrivning av de två programmen mässan innefattas av:

Fastighetsförmedling – Grundnivå – 180 HP

Utbildningen uppfyller de teoretiska krav som ställs för en registrering till fastighetsmäklare men ger dig också kunskap och kompetens som ökar din anställningsbarhet inom andra verksamheter. Du får en bred bas att stå på och ett brett arbetsfält. Detta program ersätter det tidigare Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp. Flera av programmets kurser är framtagna i samråd med branschen. Huvudområdet Fastighetsvetenskap är tvärvetenskapligt uppbyggt och för samman kunskaper från olika discipliner: teknik, ekonomi, juridik, beteende- och samhällsvetenskap.

Fastighetsföretagande – Grundnivå – 180 HP

Malmö universitet har i nära samarbete med fastighetsbranschen utvecklat programmet i fastighetsföretagande för att möta branschens efterfrågan på kvalificerade medarbetare med bred kompetens. Utbildningen har ett kundperspektiv och fokuserar på service och relationer i fastighetsbranschen och berör hur vi planerar och bygger hus, hur fastigheter bildas, förvaltas, och värderas. Under utbildningen lär du dig att praktiskt tillämpa och kombinera fackkunskaper på fastigheter och brukare. Du lär dig också att leda processer på strategisk och operativ nivå och att ta ett helhetsansvar för kunder, fastigheter, personal, projektutveckling. Efter examen kan du arbeta med uthyrning, teknik, ekonomi, förvaltning, analys av projekt, lokaler eller fastigheter. Du kan även arbeta med affärsstöd, Facility Management, rådgivning och support vid fastighetstransaktioner samt förhandlingsstöd till hyresgäster eller fastighetsföretagare.

Kontakta Oss

info@fastighetsexpo.se

Projektledare

Rebecca Dahlberg

Ida Kurtz

Företagsansvariga

Joel Larsson

Tobias Willhardt

Mässansvariga

Rami Daadooch

Marcus Schoug

Bankettansvariga

Lisa Cinthio

Kajsa Eriksson

Liza Hatami

Sponsoransvariga

David Svensson

Kevin Livingstone

Sebastian Siljö

Layoutansvarig

Hanna Wallström

Ekonomiansvarig

Thea Carlsson